Kinderen nemen slechte financiële gewoontes over van ouders

Vrijdag sluit Aegon de Week van het Geld af met een gastles over financiële zelfredzaamheid die experts van Aegon bij de Haagse basisschool ‘De Vuurvlinder’ zullen geven. Daarnaast krijgen ouders en verzorgers de kans om onder begeleiding van financieel experts in een speciale stand op het schoolplein de ‘Goed met Geld’-test te doen. Met deze activiteit wil Aegon het belang van een gedegen financiële opvoeding benadrukken en aandacht vragen om de focus van financiële opvoeding te niet alleen op kinderen te leggen, maar ook op opvoeders. De komende tijd gaat Aegon met de tour meer schoolpleinen in Nederland af. CEO Maarten Edixhoven: “Een goede financiële opvoeding is belangrijk. Zeker in een tijd waarin de overheid de financiële verantwoordelijkheid om te sparen voor financiële tegenvallers en het pensioen meer bij mensen zelf neerlegt. Maar de aandacht daarvoor is vaak nog niet zo groot”.

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon, blijkt dat liefst 40 procent van de mensen die aangeven slecht met geld om te kunnen gaan dit voorbeeld van hun ouders heeft meegekregen. Opvoeders die slecht omgaan met geld, beïnvloeden zo het financiële gedrag van hun kinderen op negatieve wijze. Zo leerde 20 procent van de mensen die nu slecht omgaan met geld niet om leengedrag te beperken, werd bij een derde een bijbaan niet gestimuleerd en kochten ouders alles wat hun kind wilde.

Tegelijkertijd vindt 85 procent van de Nederlanders dat ouders hun kinderen een betere financiële opvoeding moeten geven en dat er ook op school aandacht voor het omgaan met geld moet zijn (80 procent). “Mensen vinden het vaak lastig om hun financiën te doen, maar heerlijk om het gedaan te hebben. We willen Nederlanders laten zien dat ze sterker zijn dan ze vaak beseffen en ze helpen om bewuste keuzes te maken voor hun eigen financiële toekomst en dat van hun kinderen”, zo zegt Edixhoven.

Tijdens de Week van het Geld, een initiatief van de organisatie ‘Wijzer in Geldzaken’, richt Aegon zich als partner van deze week dan ook nadrukkelijk op opvoeders. Zo biedt Aegon online de ‘Goed met Geld’-test aan waarmee opvoeders onder meer via vragen, filmpjes en tips inzicht kunnen krijgen in hun eigen financiële gedrag. De test is onderdeel van het bredere ‘Goed met Geld’-programma waarmee Aegon Nederland helpt om financieel bewuste keuzes te maken.