Ouders staken mee met leraren basisonderwijs

Woensdag 14 maart staken de leraren in het basisonderwijs. Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs steunt de eisen en acties van de leraren door morgen vanaf 12 uur mee te lopen met de demonstratie in Amsterdam. Ouders voor Goed Onderwijs vindt het tijd dat ook ouders in actie komen voor beter onderwijs.

Ouders voor Goed Onderwijs is ontstaan vanuit de wens van ouders om de acties van de leerkrachten te steunen en om duidelijk te maken dat niet alleen leraren maar ook kinderen tekort komen in het huidige onderwijs.

 

Welzijn en inspiratie van het kind centraal

De actiegroep pleit voor onderwijs vanuit een visie die de ontwikkeling, het welzijn en de inspiratie van het kind centraal stelt. Jennifer Pettersson, een van de initiatiefnemers van Ouders voor Goed Onderwijs, licht toe: “We willen af van de hoge prestatiedruk op kinderen. De toekomst heeft mensen nodig die creatief denken en innovatief zijn. Het onderwijs gaat nu te veel om statische reproductie van kennis, om cijfers en rendement. Op school zouden leerlingen hun talenten maximaal moeten kunnen ontwikkelen, maar die talenten worden nu vaak amper waargenomen en nieuwsgierigheid wordt eerder geremd dan gestimuleerd.”

Ouders voor Goed Onderwijs pleit voor een beter onderwijssysteem waarin vrijheid, spel en inspiratie worden gecombineerd met verantwoordelijkheid, kritisch denken en zelfontplooiing. Kort samengevat willen de ouders:
Eisen van leraren vervuld: hogere salarissen voor leraren en verlaging van de werkdruk.
Kleinere klassen en meer aandacht voor ieder kind. Minimaal 2 leerkrachten per (kleuter)klas. Extra handen in de klas beschikbaar als kinderen zorg nodig hebben.
Minder prestatiegerichte eisen voor kleine kinderen. Latere selectie voor het voortgezet onderwijs. Meer vrijheid, beweging en begeleid spel.
Lesprogramma’s en dagindelingen worden herzien, om beter aan te sluiten op de ontwikkelingsfase van kinderen.
Minder nadruk op alleen cognitieve vakken. Muziek, theater, beeldende vorming moeten in het standaardpakket.
Ouders voor Goed Onderwijs loopt morgen vanaf 12.00 uur mee met de demonstratie in Amsterdam. De actiegroep verzamelt zich bij het Spinoza-beeld op de hoek Amstel/Zwanenburgerwal.

Over Ouders voor Goed Onderwijs

Op 6 maart 2018 vond er op initiatief van bewoners van Nautilus, een woonwerkpand op Zeeburg in Amsterdam, een informatie- en discussieavond plaats over de stakingen in het basisonderwijs. Een schooldirecteur van een basisschool op IJburg was aanwezig om vragen te beantwoorden. Hieruit ontstond de wens van ouders om de leerkrachten te steunen in hun strijd voor beter onderwijs.

Bij de tweede bijeenkomst sloot ook documentairemaker Jennifer Pettersson aan. Voor de podcast Opgejaagd (VPRO) heeft zij twee jaar research gedaan naar het onderwijs en vele ouders, leerkrachten en experts gesproken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste eisen van ouders verwoord.

Tot nu toe bestaat Ouders voor Goed Onderwijs uit betrokken ouders uit Amsterdam, uit de wijken Watergraafsmeer, Zeeburg en IJburg. Steeds meer ouders sluiten zich aan.