Wie vertegenwoordigt in Nederland de waarde van families?

Recent onderzoek toont aan: ouders kijken naar de politiek voor oplossingen als het gaat om de druk op de combinatie werk en gezin. Maar tijdens de verkiezingen en ook nu weer bij de formatiegesprekken blijkt: de politiek kijkt weg van de 2,5 miljoen Nederlandse families. Wordt het niet eens tijd voor een bond voor families?

Wie vertegenwoordigt in Nederland de waarde van 2,5 miljoen families? Er is een Fietsbond, de ANWB heeft meer dan vier miljoen leden, er is zelfs een politieke partij voor 50 plussers. Maar gezinnen hebben feitelijk geen stem. Tijdens de verkiezingen was de druk op gezinnen niet of nauwelijks een onderwerp in de debatten. En ook tijdens de huidige onderhandelingen aan de formatietafel blijft het stil op dit punt.

Visie op ouderschap

Uit onderzoek (www.stemwijsouders.nl; N=39.000) dat vlak voor de verkiezingen in maart is gedaan, blijkt dat 83% van de ouders vindt dat basisscholen en kinderopvang beter moeten samenwerken, 86% wil meer partnerverlof en 87% van de ouders heeft dringend behoefte aan meer ruimte om werktijden te flexibiliseren.

De druk op ouders is groot en toch zijn de uitdagingen waar ouders en kinderen elke dag voor staan nauwelijks onderwerp van gesprek in de politiek. Terwijl ouders dat – terecht – wel verwachten. Dat moet veranderen. Hoog tijd dus voor een bond voor families, een club die de belangen behartigt van gezinnen, jong en oud.

Wat Ouders Willen Weten

De BV Familie informeert, ondersteunt, betrekt en vertegenwoordigt gezinnen ongeacht afkomst, overtuiging en vorm. Bijvoorbeeld met behulp van de WOWW (Wat Ouders Willen Weten), een praktisch hulpmiddel voor ouders. Ouders kunnen zich aanmelden met de (verwachte) geboortedatum van hun kind en krijgen dan op gezette tijden objectieve informatie die voor hen van belang is. De WOWW biedt ouders zo handvatten over onderwerpen die precies dan voor hen van toepassing zijn, bijvoorbeeld over speciaal verlof als je kind ziek is.

Stem voor ouders

Door te informeren, te vertegenwoordigen en te verbinden wil de BV Familie de stem zijn voor ouders die wél wordt gehoord. De bond wil op een objectieve en laagdrempelige manier families bewust maken van kansen, mogelijkheden en rechten. Ze is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van veiligheid, gezin, vrije tijd, gezondheid en voeding, werk en zorg, onderwijs, opvoeding en kinderopvang.